2009-ன் தமிழ் இணைய மாநாட்டுக் கட்டுரைகள் - இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்யலாம்!

கொலோன் (ஜெர்மனி) மாநகர் தமிழ் இணைய மாநாட்டில் படிக்கப்பெற்ற
ஆய்வுக் கட்டுரைகள் (6.1 Mb). இலவசமாகப் தரவிறக்கம் செய்யலாம்:
http://www.infitt.org/ti2009/TIC2009%20Conference%20Book.pdf

இண்பிட்டின் மின்மஞ்சரி 2009 - சிறப்பிதழ் (1.3 Mb):
http://www.infitt.org/ti2009/TIC2009%20MinManjari%20Special%20Issue.pdf

இண்பிட் (http://infitt.org) உறுப்பினர் ஆகி உங்கள் ஆதரவைத் தெரிவிக்க வேண்டுகிறோம்!

நா. கணேசன்

[Forwarded Message]:
Dear Friends,

A special conference edition of MinManjari magazine was given with the conference CDs in TIC 2009. For benefit of non-attendees please find a copy here:
http://www.infitt.org/ti2009/TIC2009%20Conference%20Book.pdf
INFITT whole-heartedly thanks editor Dr.Na.Kannan (South Korea) and his team.

INFITT TIC2009 Conference Book with all accepted papers (PDF) is here:
http://www.infitt.org/ti2009/TIC2009%20MinManjari%20Special%20Issue.pdf
INFITT whole-heartedly thanks CPC Chair Dr.Vasu Renganathan (USA) and
his team; Dr.Badri Seshadri and his team for sponsoring/publishing the book.

Regards,
Venkatarangan
Vice-Chair, INFITT

1 comments:

Dr.P.Kandaswamy said...

பதிவிறக்கம் ஆவது கடினமாக இருக்கிறது.
கந்தசாமி