தமிழ் இணையக் கருத்தரங்கம், கொலோன் பல்கலை, ஜெர்மனி, அக்டோபர் 23 - 25, 2009

தமிழ் இணைய மாநாடு 2009
"கணிவழி காண்போம் தமிழ்"
அக்டோபர் 23-25, 2009
இந்தியயியல் மற்றும் தமிழ் ஆய்வு மையம்
கோலென் பல்கலைக்கழகம், ஜெர்மனி
அமரர் நா. கோவிந்தசாமி, சிங்கப்பூர்


Schedule of Talks at the Tamil Internet 2009 conference

http://www.infitt.org/ti2009/ti09_schedule.html

Tamil Internet 2009 - Conference Schedule

Conference Venue: "Hörsaalgebäude" of the University of Koeln
Universitätsstrasse 35, Albertus-Magnus-Platz 1, 50931 Köln, Germany

Friday, 23 October 2009
Time

Program
15.00 - 16.00

Inagural Ceremony
16.00 - 16.30

Coffee Break

16.30 - 18.00

Plenary Session
i)Mr. Muthu Nedumaran: Tamil on mobile devices : Challenges and Opportunities
ii) Dr. Thomas Malten: Online Tamil Dictionaries
iii)Prof. A.G. Ramakrishnan: மநுமொழி ஆய்வகம் : R & D work on Multifont OCR, SAPI Compatible TTS and Online Handwritten Word Recognition for Tamil.

Saturday, 24 October 2009
Time Program
09.00 - 10.30

Session A1: Computer Assisted Learning and Teaching of Tamil
i) Ms. Devaki Annusami and D. Mathialagan: E-learning to enahnce language Proficiency
ii)Ms. Kalaiselvi: இணைய வகுப்பறை:தொழில் நுட்பமும் கற்போர் உளவியலும்
iii)Ms. Kanmani Shanmugam: Learning Tamil the Fun way

09.00 - 10.30

Session B1: Tamil Localisation, Tamil Keyboard and Open Source Software
i) Mr. G. Balachandran: Tamil Encoding, Keyboard Layout and Collation Sequence Standard
for ICT Sri Lanka
ii) Mr. K. Sarveswaran: Tamil Localisation Process- A case study
iii) Mr. Sinnathurai Srivas: Inside Tamil Unicode

10.30 - 11.00

Coffee Break

Time

Program
11.00 - 12.30

Session B2: Tamil localization, Tamil keyboard, open-source software & mobile applications
i) Dr. Elanttamil: தமிழ் திறவூற்று மென்பொருள்கள்
ii) Mr. Sivarajah Anuraj: தமிழ் மென்பொருள்களும் மக்கள் பாவனையும்
iii) Gnana Bharathi, D (CLRI, Chennai, India)
அறிவியல் மற்றும் தற்காலத் தேவைகளுக்கேற்ற தமிழெழுத்துச் சீர்திருத்தமும் அவற்றைக் கணினி மற்றும் கைபேசி செயல்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்தும் முறையும்

11.00 - 12.30

Session A2: Computer Assisted Teaching and Learning of Tamil
i) Mr. R. Natarajan: Preparing Pedagogy for e-learning courses: a pilot plan for Tamilnadu
ii) Dr. G. Singaravelu: Effectiveness of Multimedia Package in Learning Vocabulary in Tamil
iii) Dr. S.K. Panneerselvam : இணையம் வழி மொழிக் கற்றல் - கற்பித்தலில் புதிய அணுகுமுறைகள்

12.30 - 13.30

Lunch Break

Time

Program
13.30 - 15.00

Session B3: Tamil Portal: Blogger, Aggregator, Wikipedia etc.
i) Dr. N. Ganesan: Unicode Blog Aggregators and Linguistic Research
ii) Dr. E. Iniya Nehru: Automatic E-content Generation
iii) Mr. M. Mauran: Tamil Wikipedia

13.30 - 15.00

Session A3: Computer Assisted Teaching and Learning of Tamil
i) Dr.A.R. Sivakumaran: பேச்சுத் தமிழைக் கற்பித்தலில் கணினியின் பயன்பாடு
ii) Ms. Sivagouri Kaliamoorthy: Enhancing learning of Tamil Language in a one-to-one computing environment
iii) Ms. S. Swarnalatha : E_mt2 M-learning makes Tamil Learning Squared

15.00 - 15.30

Coffee Break

15.30 - 17.00

Session B4: Tamil Portal: Blogger, Aggregator, Wikipedia etc.
i) Mr. Diraviyam S. Maniam : IDNs (International Domain Names) and its progress in ICANN
ii) Prof. A. Muthukumar : Development of Social Networking website and Tamil e-learning
software using Unicode
iii) Mr. I. Thiruvalluvan: கணினியில் நேர் பெயர்ப்புச் சொற்கள்

15.30 - 17.00

Session A4: Computer Assisted Teaching and Learning of Tamil
i) Dr.R. Velmurugan: Development of e-content for learning Tamil phonetics
ii) Prof. Paul Dhanasekaran: The Use of Technology among Tamil Medium Students – Barriers and Solutions
iii) Dr.R. Subramani : The Use of Multi Media in Teaching Tamil through Internet (இணைய வழித் தமிழ்க் கற்பித்தலில் பல்ஊடகங்களின் பயன்பாடு)

17.00 - 18.00

INFITT Annual GB Meeting

Sunday, 25 October 2009

Time

Program
09.00 - 10.30

Session A5: Tamil Diaspora, Teaching Tamil as a Second Language and impact of Technology
i) Siva Pillai (Goldsmith College, University of London , UK)
Tamil Language Teaching in UK
ii) Paramasivam, Muthusamy (University of Malaysia, Malaysia)
Enhancing Students Creativity Through Multimedia in Malaysian Tamil Schools
iii) Seetha Lakshmi (National Institute of Education NIE, Singapore)
Use and Impact of Information Technology in Teacher Training in Singapore

09.00 - 10.30

Session B5: Online Databases
i) Thenmozhi Durairaj (SSN College, Chennai, India)
Tamil-English Cross Lingual Information Retrieval System for Agriculture
ii) Andavar, V.M.S (Pachaiyappa's College, Chennai, India)
Sangam Literature Teaching and Learning through Multimedia
iii) Chevillard, Jean-Luc (CNRS Paris, France)
Critical editions of Tamil works: exploratory survey and future perspectives

10.30 - 11.00

Coffee Break

Time

Program
11.00 - 12.30

Session A6: Tamil Diaspora, Teaching Tamil as a second-language and impact of Technology & Database of Tamil Inscriptions
i) Nakkeeran, P.R. (Tamil Virtual University, Chennai, India)
Tamil Virtual University - activities and challenges (India)
Enhancing the Process of Learning Tamil with Synchronized Media
ii) Murugaiyan, Appasamy (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, France)
Tamil Inscriptions and online search: Database Compilation, Grammatical analysis and Translation.
iii) Vasu Renganathan (University of Pennsylvania, Philadelphia, USA)
Enhancing the Process of Learning Tamil with Synchronized Media & Harold F. Schiffman: The English Dictionary of Tamil Verbs: What can we learn about structure of Tamil from Electronic Databases?

11.00 - 12.30

Session B6: Natural Language Processing: OCR, Information Retrieval, Artificial Intelligence and Machine Translation
i) Mala Nehru (T Mala) (Anna Univ, Chennai, India)
An Intelligent System for Pictures based on Tamil Sentences Generation
ii) M.B.A.Salai Aaviyamma, SRM University, Ramapuram, and Dr.K.Kathiravan, Easwari Enginnering Collge, Ramapuram
Problems related to English-Tamil Translation
iii) Ganesan, Marappa (Annamalai Univ, Annamalainagar, India)
Tamil Corpus Generation and Text Analysis & Unsupervised Approach to Tamil Morpheme Segmentation

12.30 - 13.30

Lunch Break

Time

Program
13.30 - 15.00

Session A7: Computational Linguistics
i) David Prabhakar, P (Madras Christian College, Chennai, India)
Computer Analysis of Tamil Verb Forms
ii) Rajendran, Sankaravelayudam (Tamil University, Tanjore, India)
Dravidian Wordnet
iii) BalaSundaraRaman L, Ishwar S, Bangalore, India
Context-free grammar for Ezutthadhigaaram of the Tolkāppiyam

13.30 - 15.00

Session B7: Online Databases
i) Subashini Tremmel (Hewlett-Packard, Boeblingen, Germany)
மின்பதிப்பின் ஒருங்கிணைப்பு - ஓலைச்சுவடிகளின் பேரட்டவணை, பல்லூடக தகவல் தரவுக் களஞ்சிய உருவாக்கல்
ii) Anto Peter Ramesh (Softview Computers, Chennai, India)
கலைச் சொற்களை வளப்படுத்துங்கள்
iii) Kaliannan Umaraj (Central Institute of Tamil, Chennai , India)
சங்க இலக்கியத்திற்கான மின் அகராதி தயாரித்தல்

15.00 - 15.30

Coffee Break

15.30 - 17.00

Session A8: Morphology and Tagger
i) Achutan Menon et al. (Leiden, Netherlands & Amrita Univ, Coimbatore, India)
Amrita Morph Analyzer and Generator for Tamil : a rule based approach
ii) Anand Kumar, M (Amrita Univ, Coimbatore, India)
A novel approach to Morphological Analysis of Tamil
iii) Dhanalakshmi, V (Amrita Univ, Coimbatore, India)
POS Tagger and chunker for Tamil Language

15.30 - 17.00

Session B8: Open source keyboard interface and Unicode font in Mac OS
i) A. G. Ramakrishnan: பன்மொழி வாயில் : An Open Source Multilingual Indic Keyboard Interface
ii) Muthu Nedumaran: Building Tamil Unicode Fonts for Mac OS X
iii) Kumaresan T (Viruba.com, Chennai, India)
தமிழில் தரவுதளங்கள் உருவாக்கலும் எதிர்கொள்ளும் இடர்களும்

17.00 - 18.00

Closing Session

3 comments:

முனைவர் மு.இளங்கோவன் said...

தமிழ் இணையக் கருத்தரங்கம் சிறக்க வாழ்த்துகள்.
மு.இளங்கோவன்
புதுச்சேரி

தமிழநம்பி said...

தமிழ் இணையக் கருத்தரங்கம் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன்.

தமிழநம்பி
பாடல் வளாகம்
விழுப்புரம்.

அண்ணாகண்ணன் said...

ஆய்வுக்கும் விவாதத்திற்கும் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்புகள் பலவும், ஆர்வத்தைத் தூண்டுவனவாகவும் பயன் மிக்கனவாகவும் உள்ளன. அனைத்து ஆய்வுக் கட்டுரைகளையும் விரைவில் முழுமையாக உத்தமம் தளத்தில் எதிர்பார்க்கிறேன். தமிழ் இணையக் கருத்தரங்கு, எல்லா வகைகளிலும் சிறக்கட்டும். பங்கேற்பாளர்கள், ஏற்பாட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள்.