மலையாள டாக்டர்
கேரளாவில் பிறந்து நியூ யார்க் வந்த டாக்டர் சினேகாவின் வாழ்க்கை செப்டம்பர் 11, 2001-ல் உலக வணிக மையம் (World Trade Center)தாக்குற்றபோது இறந்தார் என்ற செய்தி
வெளியாகியுள்ளது.

http://www.charleyproject.org/cases/p/philip_sneha.html

http://www.msnbc.msn.com/id/22960745?GT1=10856

0 comments: