ௐ மதுரை மீனாட்சியே போற்றி! தமிழர்ச்சனை
1. ௐ அங்கயற்கண் அம்மையே போற்றி
2. ௐ அகிலாண்ட நாயகியே போற்றி
3. ௐ அருமறையின் வரம்பே போற்றி
4. ௐ அறம்வளர்க்கும் அம்மையே போற்றி
5. ௐ அரசிளங் குமரியே போற்றி
6. ௐ அப்பர் பிணிமருந்தே போற்றி
7. ௐ அமுத நாயகியே போற்றி
8. ௐ அருந்தவ நாயகியே போற்றி
9. ௐ அருள்நிறை அம்மையே போற்றி
10. ௐ ஆலவாய் அரசியே போற்றி
11. ௐ ஆறுமுகன் அன்னையே போற்றி
12. ௐ ஆதியின் பாதியே போற்றி
13. ௐ ஆலால சுந்தரியே போற்றி
14. ௐ ஆனந்த வல்லியே போற்றி
15. ௐ இளவஞ்சிக் கொடியே போற்றி
16. ௐ இமயத்தரசியே போற்றி
17. ௐ இடபத்தோன் துணையே போற்றி
18. ௐ ஈஸ்வரியே போற்றி
19. ௐ உயிர் ஓவியமே போற்றி
20. ௐ உலகம்மையே போற்றி
21. ௐ ஊழ்வினை தீர்ப்பாய் போற்றி
22. ௐ எண்திசையும் வென்றோய் போற்றி
23. ௐ ஏகன் துணையே போற்றி
24. ௐ ஐங்கரன் அன்னையே போற்றி
25. ௐ ஐயம் தீர்ப்பாய் போற்றி
26. ௐ ஒப்பிலா அமுதே போற்றி
27. ௐ ஓங்கார சுந்தரியே போற்றி
28. ௐ கற்றோர்க்கு இனியோய் போற்றி
29. ௐ கல்லார்க்கும் எளியோய் போற்றி
30. ௐ கடம்பவன சுந்தரியே போற்றி
31. ௐ கல்யாண சுந்தரியே போற்றி
32. ௐ கனகமணிக் குன்றே போற்றி
33. ௐ கற்பின் அரசியே போற்றி
34. ௐ கருணை ஊற்றே போற்றி
35. ௐ கல்விக்கு வித்தே போற்றி
36. ௐ கனகாம்பிகையே போற்றி
37. ௐ கதிரொளிச் சுடரே போற்றி
38. ௐ கற்பனை கடந்த கற்பகமே போற்றி
39. ௐ காட்சிக்கு இனியோய் போற்றி
40. ௐ காலம் வென்ற கற்பகமே போற்றி
41. ௐ கிளியேந்திய கரத்தோய் போற்றி
42. ௐ குலச்சிறை காத்தோய் போற்றி
43. ௐ குற்றம் பொறுக்கும் குணமே போற்றி
44. ௐ கூடல் கலாப மயிலே போற்றி
45. ௐ கோலப் பசுங்கிளியே போற்றி
46. ௐ சம்பந்தன் ஞானத்தாயே போற்றி
47. ௐ சக்தி வடிவே போற்றி
48. ௐ சங்கம் வளர்த்தாய் போற்றி
49. ௐ சிவகாம சுந்தரியே போற்றி
50. ௐ சித்தம் தெளிவிப்பாய் போற்றி
51. ௐ சிவயோக நாயகியே போற்றி
52. ௐ சிவானந்த வல்லியே போற்றி
53. ௐ சிங்கார வல்லியே போற்றி
54. ௐ செந்தமிழ்த் தாயே போற்றி
55. ௐ செல்வத்துக் கரசியே போற்றி
56. ௐ சேனைத்தலைவியே போற்றி
57. ௐ சொக்கர் நாயகியே போற்றி
58. ௐ சைவநெறி நிலைக்கச் செய்தோய் போற்றி
59. ௐ ஞானாம்பிகையே போற்றி
60. ௐ ஞானப்பூங்கோதையே போற்றி
61. ௐ தமிழர் குலச்சுடரே போற்றி
62. ௐ தண்டமிழ்த் தாயே போற்றி
63. ௐ திருவுடை யம்மையே போற்றி
64. ௐ திசையெல்லாம் புரந்தாய் போற்றி
65. ௐ திரிபுர சுந்தரியே போற்றி
66. ௐ திருநிலை நாயகியே போற்றி
67. ௐ தீந்தமிழ்ச் சுவையே போற்றி
68. ௐ தெவிட்டாத தெள்ளமுதே போற்றி
69. ௐ தென்னவன் செல்வியே போற்றி
70. ௐ தேன்மொழியம்மையே போற்றி
71. ௐ தையல் நாயகியே போற்றி
72. ௐ நற்கனியின் சுவையே போற்றி
73. ௐ நற்றவத்தின் கொழுந்தே போற்றி
74. ௐ நல்ல நாயகியே போற்றி
75. ௐ நீலாம் பிகையே போற்றி
76. ௐ நீதிக்கரசியே போற்றி
77. ௐ பக்தர்தம் திலகமே போற்றி
78. ௐ பழமறையின் குருந்தே போற்றி
79. ௐ பரமானந்தப் பெருக்கே போற்றி
80. ௐ பண்ணமைந்த சொல்லே போற்றி
81. ௐ பவளவாய்க் கிளியே போற்றி
82. ௐ பல்லுயிரின் தாயே போற்றி
83. ௐ பசுபதி நாயகியே போற்றி
84. ௐ பாகம்பிரியா அம்மையே போற்றி
85. ௐ பாண்டியர் தேவியே போற்றி
86. ௐ பார்வதி அம்மையே போற்றி
87. ௐ பிறவிப்பிணி தீர்ப்பாய் போற்றி
88. ௐ பெரிய நாயகியே போற்றி
89. ௐ பொன் மயிலம்மையே போற்றி
90. ௐ பொற்கொடி அன்னையே போற்றி
91. ௐ மலையத்துவசன் மகளே போற்றி
92. ௐ மங்கல நாயகியே போற்றி
93. ௐ மழலைக் கிளியே போற்றி
94. ௐ மனோன்மணித் தாயே போற்றி
95. ௐ மண்சுமந்தோன் மாணிக்கமே போற்றி
96. ௐ மாயோன் தங்கையே போற்றி
97. ௐ மாணிக்க வல்லியே போற்றி
98. ௐ மீனவர்கோன் மகளே போற்றி
99. ௐ மீனாட்சியம்மையே போற்றி
100. ௐ முழுஞானப் பெருக்கே போற்றி
101. ௐ முக்கண்சுடர் விருந்தே போற்றி
102. ௐ யாழ்மொழியம்மையே போற்றி
103. ௐ வடிவழகம்மையே போற்றி
104. ௐ வேலனுக்கு வேல்ஈந்தோய் போற்றி
105. ௐ வேத நாயகியே போற்றி
106. ௐ வையகம் வாழ்விப்போய் போற்றி
107. ௐ அம்மையே அம்பிகையே போற்றி
108. ௐ அகிலம் ஆளவந்தாய் போற்றி! போற்றி!!


This posting uses Tamil Om sign which is designed to have identical properties as Hindi Om in Unicode. We hope your computer will show it correctly, e.g., Windows 7. Otherwise, at least the Latha font needs to be replaced with the latest version of it.

<> கரம் குவிப்போம் <>


அரனுடன் உமைமகிழ் முருகோனே
.. அரியவன் பெருமைகொள் மருகோனே
சுரர்துயர் அடுபெருந் திறலோனே
.. துணைவியர் மருவிடும் அழகோனே
பரமெனும் நிலையுறை பொருளோனே
.. பதமலர் சரணமென் றுனைநாளும்
கரவரு டமதனில் மறவாதே
.. கருதிட உனதருள் புரிவாயே!

~ பேரா. அனந்த், கனடா, 14-4-2011

வசந்த கால வரவாக
.. வந்து நிற்கும் கரவருடம்
கசந்திருக்கும் வேப்பம்பூ
.. கன்னல் வெல்லம் வாழ்க்கையிலே
இசைந்திருக்கும் தன்மையினை
.. எடுத்துச் சொல்லும், நலங்கள் நம்
வசந்தான் என்று சொலும் வகையில்
.. வழங்கட்டும் இப் புது வருடம்!

~ இலந்தை, சந்தவசந்தம் மரபுக்கவிதைக் குழுமம்.Michael Rogge, Old Madurai, 1945, watch at:
http://www.youtube.com/watch?v=TV21eP0uu_0

அனைவருக்கும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!
நா. கணேசன்

1 comments:

DrPKandaswamyPhD said...

ஒரு சந்தேகம். திருமணத்தில் கன்னிகாதானம் செய்யும்போது மணமகள் கை மேலேயும் மணமகன் கை கீழேயும் இருக்கவேண்டும் என்று படித்திருக்கிறேன். இது சரியென்றால் மீனாட்சி திருமணக்கோல படத்தில் கைகள் இருப்பது சரியா?