நந்தியாவட்டை
நந்தியாவட்டை (< நந்த்யாவர்த்த, வடசொல்), நந்தியாவட்டப் பூக்களைப் பார்த்திருப்பீர்கள். அதற்கு அப்பெயர் ஏன் வந்தது தெரியுமா?

ஸ்வஸ்திகம் என்னும் வடிவத்தில் இருப்பதால்தான். தமிழில் ஸ்வஸ்திகம் சோத்திகம் என்றாகும். இதனால் நந்தியாவர்த்தநத்தை சோத்திகப் பூ என்றும் அழைப்பதுண்டு. கார்த்திகைப் பூ எனும் காந்தள் ஈழநாட்டாருக்கும் முருகனுக்கும் சிறந்தது. லக்‌ஷ்மீகரமான சுவத்திகத்தைக் கொண்டு பழைய கல்வெட்டுகள் ஸ்வஸ்திஸ்ரீ என்று தொடங்கும்.
வாதாபிக் கோவில் (Badami) நந்தியாவட்ட விதானம்.


பட்டாடக்கல்லு கோவிலில்.மதுரை மாநகரம் மீனாக்‌ஷி சுந்தரேசுவரர் கோயிலை மையத்தில் வைத்து உருவான ஊர். அதுபோலும் நகரமைப்பை நந்தியாவட்ட அமைப்பு என்கிறது மானசாரம் என்னும் சில்பசாத்திர நூல். மதுரை நகரமைப்பைப் பற்றி ஜப்பானிய கட்டடக் கலைஞர்கள் எழுதியுள்ள ஆய்வேட்டை அண்மையில் கண்டேன்.

Y. Kiwamu et al., Considerations on spatial formation and segregation of caste groups in Madurai. Journal of Architecture and Planning/ Trans. of the Arch. Inst. of Japan, vol. 605, pp. 93-99 (2006).
http://sciencelinks.jp/j-east/article/200615/000020061506A0509281.php
" Abstract: This paper focuses upon the segregation of the caste groups in the city of Madurai, which is a typical "temple city" in Tamil Nadu, in order to consider the feature of the spatial formation. First, the ideal model of the city is considered by reviewing the historical forming process and the function of festivals. Secondly, it is clarified, the present condition of the caste segregation in Madurai based on the distribution of temples and shops, street names and so on. One of the conclusion is that, Madurai city has the hierarchical co-centric square formation which is similar to "Nandyavarta" described in Manasara, and the arrangement of the caste group's residences also follow it basically."
நந்தியாவர்த்தையைவிட, நந்திபதம் என்னும் சின்னம் இந்தியக் கலாசரிதத்தில் முதன்மை உடையது. அட்ட மங்கலங்களுள் தலையாயது. சாஞ்சி ஸ்தூபி போன்ற பல இடங்களில் "நந்திபதம்" இருக்கிறது. புத்தர் பெருமானை இந்த "நந்திபதம்" ஒன்றாலேயே அரியாசனத்தில் வைத்துக் காட்டுதல் நெடிய இந்தியக் கலைமரபு. இதனை மகிஷமுகம் என்பது சாலப் பொருத்தம் என்னும் தேற்றத்தை அடுத்த ஆய்வுக் கட்டுரையில் படங்களுடன் நல்க உள்ளேன்.

1880களில் தொல்லியல் வல்லுநர் பகவன்லால் இந்திராஜி நந்திபதத்தை "இது காளையின் குளம்படிகள் அல்ல. கிரேக்க தௌரஸ் சின்னம் போன்ற காளைமுகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது" என்று எழுதினார். இந்திராஜியின் நந்திமுகத் தேற்றம் சரியாக இருக்கலாம் என்று 1935-ல் ஆனந்த குமாரஸ்வாமி தன் Elements of Buddhist Iconography-ல் அறிவித்தார் ஆனால் அப்போது சிந்து சமவெளி நாகரிகம் கண்டறியப்படவில்லை. மேலும் சிந்து நாகரிகத்தொடு திராவிடரைத் தொடர்புபடுத்தும் ஐராவதம், பார்ப்போலா போன்ற அறிஞர்களின் ஆய்வுத் துணிபுகள் உருவாக்கப்பெறாத காலகட்டம் அது. தற்காலத்தில் அவ்வாய்வுகளையும் கணக்கில் எடுத்தால், காளைமுகம் என்பதை விட மயிடமுகம் என்னல் சிறக்கப் பொருந்தும் என்று என் நீண்டகால ஆராய்ச்சியில் கண்டேன். ஐராவதம் மகாதேவன் ஐயா சொல்லும் ஜல்லிக்கட்டுக் காளை என்பது பொருத்தாது, அது எருமைக்கடா (போத்து) என்று போன பொங்கல் நோன்பின்போது குறிப்பிட்ட கட்டுரையைக் காண்க [a]. "Is the so-called Nandipada really a Mahishamukha?" என் ஆய்வு முடிபுகளில் முக்கியமான தேற்றமான இதனை இங்கே தர எண்ணியுள்ளேன். திருவருள் கூட்டி வைப்பதாகுக!

நா. கணேசன்

[a] The identitification of Indus civilization bovine figurines, as to whether it is a zebu or buffalo, has to be carefully looked at. Here are two examples,
http://dakshinatya.blogspot.com/2008/11/zebu-buffalo.html

on Indian svastika:

(1) S.A. Freed, R.S. Freed, Origin of the Swastika, Ceremonies in India have shed new light on an ancient symbol, Natural History, N° 1, 1980, pp. 68-75;

(2) Henry Heras, SJ. India, the empire of the Svastika, 1937 Bombay : Vakil & Sons Printers. Note that it was Father Heras who first said about the fish-star(god) equation in Indus civilisation. Often we find an inverted V, a sort of roof, over the fish sign in Indus script (Cf. vEntu 'king' < vEy- 'to cover (as roof)').

(3) A. L. Srivastava, Svastika symbol, The Journal of Academy of Indian Numismatics & Sigillography, Professor Ajay Mitra Shastri felicitation volume (1988), pp. 114-119.

1 comments:

யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) said...

கார்த்திகைப்பூவே காந்தள் என உங்கள்
பதிவு படித்தே அறிந்தேன்.
விபுலாநந்த அடிகள் குறிப்பிட்ட 'கூப்பியகைக் காந்தளடி கோமகனார் வேண்டுவது' என்றது இந்தக் கார்த்திகைப் பூ தானா? ஐயம் தீர்க்கவும்.
நந்தியாவட்டை பற்றிய அறியாத் தகவல்..