டி-கதிர்களைப் பயனிக்கும் காமிராவானியலில் மிக்க உபயோகமாகும் டெரா-ஹெர்ட்ஸ் கதிர்களைக் கொண்டு மக்களைச் சோதனை செய்யும் காமெரா (படத்தைப் பதிக்கும் படிமி) உருவாகியுள்ளது. அதனால், விமான நிலையங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் கூட்டங்களில் நுழைவோர் தங்கள் ஆடைகளுக்கு உள்ளே வெடிகுண்டுகள், ஆயுதங்கள், போதைமருந்துப் பொட்டலங்கள் மறைபடத் தாங்கியுள்ளனரா என்று அறியமுடியும்.

இதுவரை எக்ஸ்-ரே கதிர்களைக் கொண்டியங்கும் படிமிகள் செய்த பணியை டி-ரே காமெராக்கள் வருங்காலத்தில் செய்யும்.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7287135.stm

0 comments: