பால்வீதியின் நடுவே கருங்குழிப் பூதம்

பால்வீதியின் நடுவே கருங்குழிப் பூதம்
Monster of the Milky Way


கருங்குழி (black hole) தேற்றத்தை முதலில் உருவாக்கியவர் நோபெல் விஞ்ஞானி எஸ். சந்திரசேகர். முதலில் சந்திராவின் ஆசிரியர் எட்டிங்டன் (இங்கிலாந்து) இந்த 'சிங்குலாரிட்டி" (singularity) தியரியை ஏற்க மறுத்து எள்ளினார். கொஞ்ச நாளில் அறிஞர் சந்திரா சிகாகோவுக்குக் குடியேறினார்.

நம் உலகம் சுற்றிவரும் சூரியனை மையமாகக் கொண்டது சூரிய மண்டலம் (solar system). அதுபோன்ற கோடிக் கணக்காண நட்சத்திரங்களைக் கொண்டதுதான் அகண்ட பால்வீதி (Milky way). நம் உலகை அடக்கிய சூரியனைக் கொண்டியங்கும் பால்வீதியின் நடுவே ஒரு பெரிய கருங்குழிப் பூதம் இருக்கிறது. அதன் அருகில் வரும் நட்சத்திரங்கள் தன்வேகத்தை மிகவும் அதிகரித்துத் தன்பாதைகளில் சுழல்கின்றன என்பனவற்றை வானவியல் அறிஞர்கள் நாசா அறிவியல் கருவிகளைத் துணைக்கொண்டு (உ-ம்: Keck observatory (Hawaii), Chandra X-Ray Lab) (*) அண்மையில் சில ஆண்டுகளாகக் கண்டறிந்துள்ளனர். இப்பொழுது கருங்குழிப் பூதம் உண்ணாவிரதம் பூண்டிருந்தாலும், பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து நட்சத்திரங்களை விழுங்கும். இரு பால்வீதிகள் இணையும், விண்மீன்கள் (நம் சூரியன் உட்பட) மறையும், புதிதாய்த் தோன்றும். நாம் ஒன்றும் பயப்படத் தேவையில்லை, (1) நம் சூரியன் கருங்குழிக்குத் தொலைவில் உள்ளது (2) இன்னும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் சூரியன் இருந்தபின்னரே மறையும் (அதுவரை மனித இனம் தன்னைத் தன்னிலிருந்து காத்துக் கொண்டால்)!!

7 அத்தியாயங்களில், ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியாக, அமெரிக்கப் பொதுத்தொலைகாட்சி (PBS) ஒளிபரப்பியது. பல முன்னணி விஞ்ஞானிகள் பங்கேற்கின்றனர். இப்போது அந்நிகழ்ச்சி வலைவலம் வருகிறது. முக்கியமாக, இலங்கை, தமிழ்நாட்டுப் பள்ளிக்கூடங்களில் அறிவியல் வகுப்புகளில் காணப்படவேண்டும்:
http://www.pbs.org/wgbh/nova/blackhole/program.html

மேலும் அதிக விவரங்களுக்கு,
http://www.pbs.org/wgbh/nova/blackhole/explained.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/blackhole/

நா. கணேசன்

சங்கிலித் தேற்றம் (ஸ்ட்ரிங் தியரி) பற்றி ராமன் சுந்தரம் என்னும் அறிஞர் முனைந்து இருக்கிறார்.
http://www.sciam.com/print_version.cfm?articleID=000EB657-C6C7-1331-841D83414B7FFE9F

1 comments:

Unknown said...

I really liked ur post, thanks for sharing. Keep writing. I discovered a good site for bloggers check out this www.blogadda.com, you can submit your blog there, you can get more auidence.