விளங்காயும் விளாங்காயும் - பேரா. இராம. சுப்பிரமணியன் (வெண்பா இயற்றும் மரபு)


2018-08-02 6:01 GMT-07:00 இலந்தை சு. ராமசாமி :
>
> வெறும் விளாங்காய்களை மட்டும் கொண்டு ஒரு நொண்டி வெண்பா எழுதினால் எப்படியிருக்கும் எனக் காண எழுதிய பாடல் இது
>
> ஏகநாதன் சாமிநாதன் நாகநாதன் கூட்டமாக
> ஏகினார்கள் ஆடினார்கள் பாடினார்கள் - வேகமாகச்
> சாடினார்கள் தாவினார்கள் தாங்கினார்கள் தேடினார்கள்
> ஓடினார்கள் வாடினார் கள்
>
> இலந்தை

வெண்பாவிற்கான ஓசை இல்லாதுபோகிறது. கணிதத்தில், பொறியியலில் “in the limit, Limiting solution" விளிம்பு என்பார்கள். அதுபோல், எல்லையான வழுவெண்பா. அக்‌ஷரமுகத்தில் வெண்பாக்களை அலகிடுகிறபோது, “விளாங்காய்ச் சீர்” என்பதனைக் குறிக்க திரு. வினோதைக் கேட்கலாம்.

“ஓசையில் விளாங்காய்ச் சீர் நான்கசைச் சீர்போல் ஒலித்து, செப்பலோசைக்கு ஊறு விளைவிக்கிறது  என்பதே மறைந்திருக்கும் இலக்கண உண்மை.” (சு. பசுபதி, 11/8/2014 சந்தவசந்தத்தில்).
அவர் இரா. திருமுருகன் செப்பலோசை இல்லாத வெண்பாவிற்கு உதாரணமாக ஒன்று செய்து காட்டியிருப்பதைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். புதுவை திருமுருகன் தரும் செப்பலோசை வழுவும் வெண்பா:
வாய்க்குவாய்த்த சொல்லிலான மாலைபோலச் செய்யுளாக்கித்
தாய்க்குநீங்கள் ஆற்றலாமோ தாழ்வு?

1892-ஆம் ஆண்டில் பாம்பன் சுவாமிகள் விளாங்காய்ச்சீரைத் தவிர்க்க வேண்டி எழுதியிருக்கிறார். பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகளின் “ திருவலங்கற்றிரட்டில்” இருந்து : “ வெண்பாவுக்குரிய காய்ச்சீர் நான்கனுள் இடையிற் குறினெடிலிணைந்த நிரையசையுடையனவும், இரண்டு மாஞ்சீராகப் பிரிக்கத்தகுவனுமான ‘தம்பிரானே’ என்பதுபோன்ற கூவிளங்காயும், ‘சருவசாரம்’ என்பது போன்ற கருவிளங்காயும் வெண்பாவில் வரவொண்ணாவெனவும், வரின் ஓசைநயங் கெடுமெனவு மறிக. கலிப்பாவில் வரும் காய்ச்சீர்கட்கு மிந்நியாயங் கொள்க.” பின்னர், கிவாஜ, திருமுருகன் அறிவுரை தந்து வழிகாட்டினர். ஆனால், ஆழமாக ஆராய்ந்து இளம்பூரணர், பரிமேலழகர் உரைகளில் அவர்கள் இதனைக் குறிப்பிட்டதெல்லாம் கண்டு கூறினவர் பேரா. இராம. சுப்பிரமணியன் அவர்களே. 1960களில் இருந்து மாணவர்களுக்குப் பாடம் நடத்துகையில் இந்த இலக்கண விதியைக் கற்பித்துள்ளார். ஆனால்,  நான் இப்பதிவில் இணைத்துள்ள கட்டுரை 1998-ல் அச்சில் வெளியான நூல்தான்.

இதற்கு ஓர் ஒப்பீடாக, ஆறுமுக நாவலர் வாழ்க்கையிலிருந்து சான்று காட்டலாம். அவர் பாதிரியார்களிடம் இருந்து விலகி, வசனநடையில் தமிழும் சைவமும் வளர்க்கப் பள்ளிகளைத் தொடங்கி நடத்தினார். அதுபோழ்து, அகத்தியர் மாணவர்கள் பன்னிருவர் பெயர்கள் என வரிசையாய்த் தொகுத்துக் கற்பித்தார். இது நாடெங்கும் பரவியது. ஆங்கில நூலிலும் சைமன் காசிச்செட்டியால் இடம்பெற்றது. அதற்கப்புறமே, “தமிழ்” என்ற கட்டுரை ஆறுமுக நாவலர் பாலபாடம் (இறுதித்தொகுதியில்) அச்சானது. அதுபோல், தமிழறிஞர்கள் நெடுங்காலம் போதிக்கும் செய்திகள் அச்சில் வருதற்கு வருடங்கள் பல கழிந்துவிடுகின்றன.

எள்ளில் இருந்து எண்ணெய் எடுத்தல்போல், விளாங்காய்ச் சீர் விலக்கல் விதி உருவாக இவர் கட்டுரை உதவியிருக்கிறது. அவர் இலக்கணக்கடலாக வாழ்ந்தவர். அவரது ஒளிப்படம் இணையத்தில் இடம்பெறச் செய்யவேண்டும். புலவரேறு ச. சீனிவாசன் பேரா. இராம. சுப்பிரமணியன் வழிநடந்து எழுதியுள்ளார்.
http://nganesan.blogspot.com/2018/07/venpavil-vilaangaayc-ciir-vilakku.html

இப்பதிவில், பேரா. இராம. சுப்பிரமணியன் கட்டுரையை வருடி இணைத்துள்ளேன். மரபுச் செய்யுள் முனைவோருக்குப் பயனாகும்.
---------

விளாங்காய்ச் சீர் இருந்தால் வகையுளியாப் பிரித்து வெண்பாக்கள் பாடுகிறார்கள். இதனைத் தனிப்பாடல் திரட்டில் உள்ள வெண்பாக்களில் இருந்து யாராவது தொகுக்கவேண்டும்.

இலக்கணச் சுடர்’ இரா. திருமுருகனின் ஒரு “கேள்வி-பதில்”
கே: வெண்பாவில் வீடுபேற்றை, கேட்கமாட்டேன் என்பன போன்ற விளாங்காய்ச் சீர் வரலாமா?
பதில்: வெண்பாவில் என்ன? எவ்வகைப் பாவிலும் விளாங்காய்ச் சீர் வருவது விரும்பத் தக்கதன்று. அது எந்தப் பாவில் அமைந்தாலும் அப்பாவுக்குரிய ஓசையைக் கெடுத்துவிடும்.

இரா. திருமுருகன் கூறுவதுபோன்றே பாரதியாரும் “சாமிநா தப்புலவன்” என்று வகையுளியாகப் பாடியுள்ளார் - உவேசா வாழ்த்தில்.

(1)
கவிமணி தேவி உவேசாவின்பால் எழுதிய இரங்கற்பா:

எவ்வேடு தேடிநீ எந்நாட்டில் எப்பதியில்
எவ்வீடு நோக்கியின் றேகினையோ? - அவ்வான்
அமிழ்தம் அமிழ்தமென அள்ளியள்ளிச் சங்கத்
தமிழ்தந்த சாமிநா தா!

(2)
தில்லையம்பூர்  சந்திரசேகர கவிராஜ பண்டிதர் தனிப்பாடல் திரட்டைச் சேதுநாட்டில் செந்தமிழாட்சி செய்த பொன்னுச்சாமித்தேவர் வேண்டுகோளால் முதன்முதலாகத் தொகுத்தவர்.

”சுப்பிரமணிய தேசிகர் தம் ஸந்தோஷத்தைக் குறிப்பாகப்
புலப்படுத்தினர். பண்டிதர் மகிழ்ந்து என்னைப் பாராட்டி,

நேமிநா தன்வழுத்தும் நித்தன் கயிலையுறை
வாமிநா தன்புகழை வாழ்த்து மென்மேல் - தோமினற்சீர்
சாமிநா தக்கவிஞன் சாற்றும் பனுவலைப் போல்
பாமினா ளும்பகர் வளோ!

என்ற செய்யுளைச் சொன்னார்.
[நேமிநாதன் - திருமால். வாமிநாதன் - சிவபெருமான்; வாமி - உமை. பாமினாள் - கலைமகள்.]

தம்பிரான்களும் சடகோபாசாரியரும் கேட்ட கேள்விகளால் மன அமைதியை இழந்திருந்த பண்டிதர் என்னுடைய பாட்டினால் மிக்க மகிழ்ச்சியுற்றார். அதன் விளைவாக எழுந்ததே இச்செய்யுள்.” (உவேசா, என் சரித்திரம்)

(3)
கிருபானந்த வாரியார் ‘கண்ணதா சக்கவிஞன்’ என்று வாழ்த்தில் செய்துள்ளார்: http://s-pasupathy.blogspot.com/2014/01/24.html
2001 ஆண்டில் 'இசைப் பேரறிஞர்' என்ற பட்டத்தை சங்கீத கலாநிதி மதுரை சேஷகோபாலனுக்கு தமிழிசைச் சங்கம் அளித்தது. அந்த வருடம் கவிஞர் கண்ணதாசன் கவிதைகளுக்கு ராகங்கள் அமைத்து , வித்வான் சேஷகோபாலன் தமிழிசைச் சங்கத்தில் முழுநேரக் கச்சேரி செய்தார். முதற் பாடல் ஒரு வெண்பா.

எத்திக்கும் தித்திக்கும் இன்பக் கவிதைகளைச்
சித்திக்கும் வித்தாகச் செப்புகின்றான் -- சத்திக்கும்
கண்ணதா சக்கவிஞன் கந்தன் கருணையினால்
வண்ணமுடன் வாழி மகிழ்ந்து.

இது கிருபானந்தவாரியார் கண்ணதாசனுக்கு அளித்த ஒரு வாழ்த்துப்பா.
( கண்ணதாசன் கவிதைத் தொகுப்பு-4 இல் , அணிந்துரையின் கடையில், இருக்கும். )


(4)
"காலம்" மீ.விசுவநாதன்

பண்ணோடும் , மண்ணோடு பாச உணர்வோடும் ,
விண்ணோடு மோதும் விரிந்தபொருள் எண்ணத்தின்
வண்ணவரிப் பூச்சொரியும் வாசச் சிறப்போடும்
கண்ணதா சன்கவிதை காண்.                       (434) 24.06.2016
(இன்று கவிஞர் கண்ணதாசன் பிறந்த தினம்)

(5)
தொண்ணூறும்   மேலும்  தொடரும்  பலவாண்டும்
கண்ணதா   சன்புகழைக்   காட்டிடுமே! -  வண்ணத்
தமிழால்   சிறந்திட்ட   தங்கக்    கவிஞர்தமை
இமையோரும்  வாழ்த்துவா   ரே!
                  - புலவர் இராமமூர்த்தி.

---------------
(6)
வள்ளலார்:
http://www.tamilvu.org/slet/l5F31/l5F31s01.jsp?id=570
 நின்னிலையை என்னருளால் நீயுணர்ந்து நின்றடங்கின்
 என்னிலையை அந்நிலையே எய்துதிகாண் - முன்னிலையை
 இற்குருவி னாட்டாதே என்றுரைத்தான் ஏரகம்வாழ்
 சற்குருஎன் சாமிநா தன். 

புள்ளிருக்கு வேளூர்க்குச் சென்றிருந்த வள்ளற்பெருமான், சுவாமி மலைக்குச் சென்று முருகப்பெருமானைக் கண்ணாரக் கண்டு வழி பட்டு வந்தாராகக் குரு தரிசனம் எப்படி என்று வினாவிய உலகநாதத் தம்பிரான் சுவாமிகட்கு விடையாகத் தந்த வெண்பா இது என்பர்.

(7)
வெண்பாவிரும்பி:

(நேரிசை வெண்பா)

உத்தம தானபுரத் துற்றார் மகிழுறநன்
முத்தெனத் தோன்றி முழுவதுமாய் - முத்தமிழ்த்
தாயைத் தரிசித்த சாமிநா தப்பெயர்கொண்
மாயை வரமெண்ணு வாம்.

மா ஐ=பேராசான்

---------
நா. கணேசன்

அரிமா, தமிழவேள் இராம. சுப்பிரமணியன், கணக்கு வழக்கு (இலக்கிய இலக்கணம்), திருமகள் நிலையம், 1998, பக். 75-79

dravidian-etymology-of-tindora-in-hindi-and-english


தொண்டை - கோவைச் செடியின் பெயர் ஹிந்தி/ஆங்கிலத்தில் திண்டோல/திண்டோர என மாறுதல்
Dravidian etymmolgy for Tindora (Coccinia grandis (L.) J. Voigt)
-----------------------------------------------------------------

Tindora has other names in English such as Ivy gourd, Scarlet gourd, Scarlet-fruited gourd, Kowai fruit.  Hindi names include Kanduri, Kanturi, Kundree, Kundru. ORIYA : Kunduri.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Coccinia_grandis
http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Ivy%20Gourd.html

Dravidian Etymological Dictionary:
3499 Ta. toṇṭai a common creeper of the hedges (= kōvai Bryonia epigaea). Ma. toṇṭi B. grandis. Ka. toṇḍe, toṇḍi, doṇḍe, koṇḍe the gourd Momordica monadelpha Roxb. or B. grandis Lin. Te. doṇḍa Coccinia indica, (B.) Bryonia, M. monadelpha, etc. Pa. ṭunḍa creeper. Go. (D. Mu. Ko.) ṭonḍa id. (Voc. 1529); (SR.) ṭonḍri tondla vegetable (Voc. 1531); (Tr.) ṭōnḍōrī Coccinia indica (Voc. 1538). Konḍa ḍoṇḍa C. indica. Kui ḍōnḍi pumpkin. / Cf. Skt. tuṇḍikā-, tuṇḍikerī-, tuṇḍikeśī- M. monadelpha; Mar. tōḍlī id.; Turner, CDIAL, no. 5854. Also Skt. tuṇḍī- a kind of gourd. [Cephalandra indica Naud. = M. monadelpha Roxb. = B. grandis Lin. = Coccinia indica W. & A.] DED(S) 2880.

https://www.thehindu.com/features/metroplus/Food/the-small-wonder/article4959639.ece
"Kovakkai, as it is known as in Tamil, is also known by different names — ivy gourd, tendli in Marathi, dondakaaya in Telugu and tindora in Hindi. It is a perennial herbaceous vine. Ivy gourd is a tropical plant belonging to the pumpkin family and is an aggressive climber that can spread quickly over trees, shrubs, fences and other supports. India and Pakistan have massive plantations of this vegetable, apart from Thailand, Malaysia and Indonesia."

Obviously, the Dravidian name, toṇḍai and toṇḍal (with -al suffix) is the root source of all the names of Coccinia grandis plant in all the languages of India. Similar to toNDal, kOvai also comes with -al suffix:
kOval = kOvai (C. grandis) in Malayalam
Kerala District Gazetteers: Trivandrum (supplement)
Superintendent of Government Presses, 1962
Page 28Place names like Koval (Tiru- kOvalUr)  is related with Koval or Kovai plant. Also, tiNDal in Erode may be related with tiNdola plant. Both Kovai/Koval and toNDai (> tiNDola/tiNDora) are Coccinia indica/grandis plant names.

In Hindi, this is known tindola (< toṇḍal) or tindora. It is also very popular in the Indian state of West Bengal, known as kunduri in Bengali with popular Bengali cuisine like kunduri posto. Other names include: tondale (तोंडले) [Plural: tondali (तोंडली)] in Marathi, kundaru (कुंदरू) in Hindi, and tendli in Konkani.

toṇḍai/toṇḍal, classical Dravidian names of the C. indica plant take various forms all across India. This suggests these names were widespread even in Indus valley civilizational era. For example, in Konkani, it is tendli, while in Hindi it is tindola or tindora.

Hindi, Bengali names like Kunduri is from the echo word formation of toNDali. toNDe-koNDe, toNDali/koNDali > kuNDuri etc.,

The alternate form for word-initial to- into ti- in toNDai/toNDal (Dravidian) > tendli/tindola etc., seems to have a parallel. toRappu/tuRappu > teRappu/tiRappu "opening" in Dravidian langauges itself.
DED 3259 Ta. tiṟa (-pp-, -nt-) to open (as a door, one's eyes), divulge, disclose, unveil, reveal, unlock, unbolt, cut open; tiṟappu open, unfortified place; key, cleft, opening; tiṟavu opening, unveiling; gateway, open space; tuṟappu a key. Ma. tuṟakka to open; tuṟakku opening of the mouth; tuṟappu opening; tuṟavu opening, entrance. Ko. terv- (terd-) to open (door, etc.), release (buffaloes) from enclosure or shed. To. teṟ- (teṟQ-) to open (container, door, pen, etc.); teṟ ïr buffalo let out to graze early in the morning before milking; tïṟ a·ṟ (obl. a·ṯ-) open space between front wall and entrance of house; tïrp key (? < coll. Ta. with r, or contamination with tïrp- to turn key; see s.v. 3246 Ta. tiri). Ka. teṟaan opening, clearing, state of being clear or bright; teṟapu, teṟahu opening, an opening, gap, an interval, cessation, intermission (of sounds, rain), interstice, room, place; teṟavu opening; teṟave opening, becoming manifest, appearing; teṟe to be unclosed, be uncovered, open; make open, open, uncover, unfold; n. opening, state of being open. Koḍ. tora- (torap-, torand-) to open. Tu. terapu space, room; jappuni to open; (Eng.-Tulu Dict.) jattoṇuni id.; (Bhatta<-> charya; brahmin dial.) depp- id. Te. teṟa open; teṟacu to open, set open, uncover, expose, exhibit, display, unfasten, unlock; teṟapa open, exposed; teṟapi intermission, cessation, pause, break. Go. (Tr.) tarītānā (doors) to be open; (Ph.) tarritānā to open; (Mu.) tarī- to open (eyes, mouth, door, etc.); caus. tarih-/tarh-; (Ma.) tar̥i-, ter̥-, (Ko.) terr- to open (Voc. 1667); (SR.) rehānā id. (Voc. 3053); (LuS.) tugaituna id. Konḍa ṟē̆-, (Gūṛi dial., comm. by K.) teṟe- id. Pe.jē- (-t-) id. Manḍ. jē- (-t-) id. Kui dāpa (dāt-) to open a door, clear a passage; n. act of opening; dari inba to be opened, spread forth; tr. dari ispa. Kuwi (Su.) de'- (det-), (S.) de'nai to open. Kur. tisⁱgnā (tisg̣as) to open (door, shutter); refl. and pass. tisgrnā. Malt. tisge to lift the latch. DED(S, N) 2667, and from DED 4246.

வெண்பாவில் விளாங்காய்ச் சீர் - புலவரேறு சீனிவாசன் அவர்களின் திருக்குறள் முன்னுரையிலிருந்து

50 ஆண்டுகள் தமிழ்ப் பேராசிரியராகச் சென்னையில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்குக் கற்பித்தவர் இலக்கணக்கடல் இராம. சுப்பிரமணியன். பச்சையப்பன் கல்லூரியில் தமிழ்ப்புலமை நடாத்தியவர். அவரது 16 இலக்கணக் கட்டுரைகள் கொண்ட கணக்கு வழக்கு (இலக்கிய இலக்கணம்) என்னும் நூலை வாசித்துக்கொண்டுள்ளேன். 1998-ல் திருமகள் நிலைய வெளியீடு. அனைவரும் படிக்கவேண்டும். தம் மாணவர்கள் இருவர் - தவத்திரு. நக்கீர அடிகள், முனைவர் அரங்க. இராமலிங்கம் - முன்னுரைகளுடன் வெளியாகியுள்ளது. சென்னை மருத்துவர்கள் இருவரைப்பற்றிக் கட்டுரைகள்: பெ. மா. சுந்தரவதனன், இரத்தினவேல் சுப்பிரமணியம். இலக்கியம், இலக்கணம் என்பன வடசொற்கள். அதற்கு நேரான தமிழ்ச்சொற்கள் கணக்கு வழக்கு என ஒரு கட்டுரை அழகாக எழுதியுள்ளார். தீபம் நா. பார்த்தசாரதி போன்றோர் பேராசிரியரின் மாணவர்கள்.
’குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்துஒன்று
உண்டாகச் செய்வான் வினை’ 
என்னும் திருக்குறளுக்குத் “தக்க உரை காண்க” என்ற அரிய கட்டுரையை எழுதியுள்ளார். இங்கே, கண்டு = செய்து என்ற பொருள் எனத் தெளிவாக விளக்குகிறார். திரு. நா. மகாலிங்கம் மீது “கண்டார்” என்னும் சொல் மடக்கணியாக வரும் செய்யுளை வைத்துக் கண்டார் = செய்தார் என்ற பொருளில் வருவதை விளக்கியுள்ளார். 
பழைய வெண்பா நூல்கள் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்த இராம சுப்பிரமணியன் வெண்பாவில் விளாங்காய்ச் சீரை விலக்கியே தமிழ்ப்புலவோர் யாவரும் பாடிவந்த மரபைப் பற்றிய கட்டுரை யாத்துள்ளார். இந்த வெண்பா இலக்கண விதி ஒரு பழைய நூற்பாவை நினைவூட்டுகிறது:

   இலக்கியம் இன்றி இலக்கணம் இன்றே;
   எள்ளின் றாகில் எண்ணெயும் இன்றே;
   எள்ளினின்று எண்ணெய் எடுப்பது போல
   இலக்கியத் தினின்றும் எடுபடும் இலக்கணம்
                     அகத்தியர்: பேரகத்தியத் திரட்டு

1998-ல் இராம. சுப்பிரமணியன் கண்டுபிடிப்பைப் பற்றி இணையத்தில் ஹரிகி எழுதியுள்ளார். புலவரேறு ச, சீனிவாசன் பரிமேலழகர் உரைப்பதிப்பு முன்னுரையில் இவ்விதி பற்றி எழுதிய விளக்கத்தைக் கவிஞர் ஹரிகி சென்ற மாதம் அனுப்பிவைத்தார், பலருக்கும் பயன்படும் என்பதால் இங்கே முற்செலுத்துகிறேன். இன்னும் சில நாளில் இராம. சுப்பிரமணியன் மூலக்கட்டுரையை அனுப்பித்தருகிறேன்.

நா. கணேசன்


2018-06-19 7:01 GMT-07:00 Kavip-perum-sudar Hari Krishnan <hari.harikrishnan@gmail.com>:


புலவரேறு சீனிவாசன் அவர்கள் பதிப்பித்த திருக்குறள்=பரிமேலழகர் உரையுடன் நூலுக்கு அவர் எழுதிய முன்னுரையில் இதுகுறித்து விளக்கியிருக்கிறார்.    விளாங்காய்ச்சீர் பற்றி கவியோகி வேதம் தொடங்கி, தசாவதானி இராமையா ஈறாகப் பலர் எனக்குச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.  இதுகுறித்து விரிவாக நான் படித்த முதல் விளக்கம் இதுவே.  புலவரேறு சீனிவாசன் அவர்கள் பரிமேலழகர் உரை மொத்தத்தையும் மனப்பாடமாக ஒப்பிப்பார்.  அவருக்கு இந்த உரை மனப்பாடமாக இருந்ததன் காரணமாகப் பல நுணுக்கங்களை எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்.    இந்த நூல் கவிமாமணி, என் அன்புக்குரிய நண்பன் வீரராகவனிடம் இருக்கிறது.  அவனிடம் இந்த முன்னுரையை மட்டும் பிரதியெடுத்து அனுப்பச் சொல்லியிருந்தேன்.  இன்று கிடைக்கப்பெற்றேன்.  தாள் பிரதியாகக் கிடைத்திருக்கும் இந்த முன்னுரை 41 பக்கம் நீளமுள்ளது.  இது மொத்தத்தையும் அனுப்ப ஆசைதான்.  ஆனாலும் ஸ்கேன் செய்த இமேஜ் கோப்புகளை என்னால் பிடிஎஃப்பாக மாற்ற முடியவில்லை. மாற்றினால் பக்கங்கள் கிடைமட்டமாகச் சாய்ந்துவிடுகின்றன.  ஆகவே விளாங்காய்ச் சீர் பற்றி விளக்கும் பகுதியை மட்டும் தனியாக இந்த மடலுடன் இணைக்கிறேன்.


--
அன்புடன்,
ஹரிகி.

நட்பும் சுற்றமும் நலமே என்பதை
மட்டும் கேட்க வாணி அருள்கவே.
God bless all of us.  May we hear from everyone in our life that they are good and prosperous. 

ஹ்யூஸ்டனில் கம்பர் விழா - சிங்கைக் கவிஞர் அ.கி. வரதராசன் வருகை

சிங்கை வரதராசன் அவர்களின் சொற்பொழிவு: இச் சொற்பொழிவின் வலைக்கண்: https://soundcloud.com/aw9j2oy49evc/akv-houston-meenakshi-temple-20may2018

  (நேரிசை வெண்பா)

உம்பர் தொழும்பரம உத்தமன் சீர்பரவக்
கம்பன் பொழிந்த கவித்தேனை - நம்பதிக்கு
வந்தளித்த சிங்கை வரதரா சற்குரைப்பன்
வந்தனங் கூடியநல் வாழ்த்து.

                                                - வெண்பாவிரும்பி


கம்பர் விழா, மே 20 (ஞாயிற்றுக் கிழமை), காலை 11 மணி,

மீனாட்சி திருக்கோவில், பியர்லாந்து, டெக்சாஸ்
கம்பன் பற்றி ஹூஸ்டன் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பேச்சு.

அன்னை மீனாள்  கோவிலிலேஅழகு ஹூஸ்டன் நகர்தன்னில்.
தன்னை ஒத்த கவியில்லாத் தமிழின் வேந்தன் கம்பன்சீர்,
பன்ன வேண்டும் என்பதுவாய்ப் பணித்தார் நண்பர் கணேசனுமே,
என்னை அழைத்த நிகழ்விதுவும் இறைவி தந்த கொடுப்பினையே.

நடுக்கம் சற்று கொண்டாலும்நல்ல அவையும் கிட்டியதால்,
எடுக்கும் முடிவில் இராமன்கொள் ஈடே இல்லாச் செவ்விதனைத்,
தொடுத்துச் செய்தி எனவாங்கு தூய கம்பன் நேர்த்தியினை,
அடுத்த வர்க்குக் கூறுகிற அருமை வாய்ப்பை அவள்தந்தாள்!
                                                                                  - அ. கி. வரதராசன், சிங்கபுரம்
தமிழில் கம்பன் புகழ்பாடப் பல மன்றங்கள் உள்ளன. அவற்றில் கம்பன் அடிப்பொடி சா. கணேசன் (சட்டை போடாத கணேசன்) அமைத்த கம்பன்கழகம் புகழ்பெற்றது. இதற்கெல்லாம் முந்தியே, 400 ஆண்டுகளுக்கு முன், மோரூரில் (திருச்செங்கோடு அடிவாரத்தில் உள்ள ஊர்) எம்பெருமான் கவிராயரைக்கொண்டு மோரூர்க் கண்ணகுலத்தார் கம்பனை வரிக்குவரி, எல்லோருக்கும் புரிகிறமாதிரி, இசைராமாயணம் பாடவைத்தனர்.

ஒருபாதிதான் அச்சாகி உள்ளது. கம்பனில் பாதி யுத்தகாண்டம். தக்கையின் யுத்தகாண்டம் அச்சாகவில்லை. தக்கை முழுதும் 3250 பாடல்கள். ஒரே நூலாக சந்தவசந்தப் புலவோர் துணையால் அச்சேற வேண்டும்.
செய்துதர தமிழன்னை கருணை புரியட்டும்.

கம்பன் காவியமும், தக்கையிசை ஓவியமும் 
- எனத் தக்கை இராமாயணத்தை அறிமுகஞ்செய்து ஓர் கட்டுரை வரைந்தேன்.


---------------


கம்பனைப் பற்றி இனிமையான சொற்பொழிவு!

செவிநுகர் கனி இது! மகிழ்ந்து சுவைக்க வாரீர்!

சொற்பொழிவாளர்: கவிஞர் அ. கி. வரதராஜன்

   தலைவன் இராமன் தாளில் பணிவோம்


காரைக்குடியில் பொறியாளர் ஆகி, திருச்சியிலும், சிங்கப்பூரிலும் பணியாற்றிய கவிஞர் கம்பனில் ஆழ்ந்த புலமையாளர்.
கம்பன் செதுக்கும் காவிய நாயகன் இராமன் பற்றி நம்மிடையே பேசுகிறார்

Tamil poet, Thiru. A. K. Varadarajan is visiting Houston on May 20th 2018. Bharati Kalai Manram and Sri Meenakshi Temple Society are proud to present his lecture on Kamba Ramayanam. The topic is “Kamban Kanda Raman: Thalaivan Raman Thaalil Panivom”

Date: May 20, 2018. Time: 11 AM, Sunday Morning.

Venue: Sri Meenakshi Temple, Pearland, Texas.

கவிஞர் அ. கி. வரதராஜன் - அத்தாழநல்லூர்/சிங்கப்பூர் நல்ல மரபுக் கவிஞர்.

கம்பனில் ஆழங்கால் பெற்றவர்.

கம்பன் கண்ட இராமனைப் பற்றி நம்மிடையே பேச உள்ளார் கவிஞர் அகிவ.

கடல்மடையென கம்பவெள்ளம் பருக வாருங்கள்!

சொற்பொழிவு நாள்: மே 20, காலை 11 மணி,  மீனாட்சி திருக்கோவில், பியர்லாந்து, டெக்சாஸ்


நா. கணேசன்                Kambar Vizha 
Lecture on Kambar by Tamil Poet Sri AK. Varadarajan
Date &Time : Sunday, May 20th 11AM. 
Venue: Sri Meenakshi Temple. 

For more information Contact:

Partha Krishnaswamy : p.krishnaswamy@keppelfloatec.com

மன்னிப்பு - தெலுங்கில் இருந்து வந்த சொல்

நிரஞ்சன் பாரதி கேட்டிருந்தார்:
2018-02-27 18:01 GMT-08:00 Niranjan Bharathi <niranjanbharathi@gmail.com>:
>
> வணக்கம் ,
> அண்மையில் நடந்த டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வில் "மன்னிப்பு" என்பது உருதுச் சொல் என்று கூறப்பட்டிருந்தது .
> அப்படியெனில் அதற்கு நிகரான தூய தமிழ்ச்சொல் என்ன ?
>
> அன்புடன் ,
> நிரஞ்சன்

மன்னிப்பு உர்துச்சொல் அன்று. நல்ல திராவிடமொழிச் சொல் தான்.

மாப்பு என்பது அறபி/உர்துச் சொல் மாபி என்கிறது சென்னைப் பேரகராதி.
மாப்பு² māppu, n. < See மாபி. Colloq.
மாபி māpi, n. < Arab. muāf. Excuse, pardon; மன்னிப்பு. (C. G.)
மாபிசாட்சி māpi-cāṭci , n. < மாபி +. Approver, king's evidence; உடந்தைக்குற்றவாளி யாய் மன்னிப்புக்குரிய சாட்சியாள். (C. G.)

பொறை உடமை - திருக்குறளில் உள்ளது.
பொறை இரத்தல் = Pardon, to excuse எனலாம்.
குறை இரத்தல் = to petition for relief, குறை தீர/நிவாரண விண்ணப்பம்.

பொறுதி அருள்க என்றும் சொல்லலாம்.
பொறுதி poṟuti, n. < பொறு-. 1. Patience, forbearance; பொறுமை. மிகவும் பொறுதியுள்ள வன். (W.) 2. Pardon, forgiveness; மன்னிப்பு. (W.) 3. Indulgence, levity; இளக்காரம். (J.) 4. Suspension of business; ஓய்வு. (J.) 5. Slowness, deliberation, delay; தாமதம். (J.)

---------------------------

மய்யம்/மையம் என்னும் வடசொல் தமிழில் இருப்பது போலவே, கமை என்றசொல் பொறை என்பதற்குப் பல காலமாகத் தமிழில் வழங்கிவருகிறது. கமை < க்ஷமா. க்ஷமிக்கவேண்டும் கமை (=பொறை) ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்களும், கம்பனும் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் சொல். இப்பயன்பாடுகளைத் தொகுக்கலாம். க்ஷமா - இதற்கான வினைச்சொல் க்ஷமித்தல். இதனை ஆழ்வார் பாசுரங்களுக்கான மணிப்பிரவாள உரைகளிலே நிறையக் காணலாகும். உ-ம்: ராமாநுஜ நூற்றந்தாதிக்கான பழைய உரையில் பார்க்க,

கோலார் மாவட்டம் குருதுமலைக் கோவில் ராஜராஜசோழனால் கட்டப்பட்டது.
சோமேசுவரர் - க்ஷமதாம்பாள்.
க்ஷமதாம்பாள் = பொறுத்தாள்வாள் என்பது அம்மன் பெயர்.
க்ஷமிக்கவேண்டும் - என்பதுபோல.

குருதுமலை குருந்து என்னும் புதரால் பெற்றபெயர் ஆகலாம். குருந்த நீழலில் திருப்பெருந்துறையில் ஞானாசிரியனை மாணிக்கவாசகர் சந்தித்தார்.

திருமலை எறிவேன் எனும் அவுணனை, "ஓ! சிவசிவ! கமியாய்" எனுமாறு திருவிரல் நுனியால் அழவிடும் அரனே - கயிலைமலையை வீசியெறிவேன் என்று வந்த இராவணன், “ஓலம்! சிவசிவ! என் குற்றத்தைப் பொறுத்தருளாய்" என்று அழுது தொழும்படி, உன் திருவடியின் ஒரு விரல் நுனியை ஊன்றி அவனை நசுக்கி அழவைத்த ஹரனே; (கமித்தல் - மன்னித்தல்; குற்றம் பொறுத்தல்);

க்ஷமித்தருள்க/கமித்தருள்க என்றும் Pardon, to excuse என்பவற்றுக்குப் பாவிக்கலாம். 7-ஆம் நூற்றாண்டிலே அப்பர் கமித்தருளலைக்
கையாள்கிறார்.
உயர் தவம் மிக்க தக்கன் உயர் வேள்விதன்னில்,---அவி உண்ண வந்த இமையோர்,
பயம் உறும் எச்சன், அங்கு மதியோனும், உற்றபடி கண்டு நின்று பயம்ஆய்---
அயனொடு மாலும், எங்கள் அறியாமை ஆதி, கமி! என்று இறைஞ்சி அகல,
சயம் உறு தன்மை கண்ட தழல்வண்ணன், எந்தை, கழல் கண்டுகொள்கை கடனே.
(கமி- என்னும் வினைச்சொல்லைத் திருப்புகழ், பிரபந்தங்கள், தலபுராணங்கள் எல்லாவற்றிலும் துழாவணும்.)

“"பிரபோ! க்ஷமிக்க வேண்டும்...." "போனது போகட்டும். மாதா உன்னை க்ஷமித்து விட்டாள். ” (பார்த்திபன் கனவு).
““குருதேவரே! மன்னிக்க வேண்டும்; அபசாரத்தை க்ஷமிக்க வேண்டும்! நம்மாழ்வாரின் பாசுரங்கள் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளாமையினால் வீண் சண்டைகளில் காலங்கழித்தேன். ” (பொன்னியின் செல்வன்)
“அவனை க்ஷமித்து விட்டுவிட்டார்.(தெய்வத்தின் குரல்)

-----------------------------------

மன்னிப்பு - தெலுங்கில் இருந்து வந்த சொல்:

இனி, மன்னிப்பு என்னும் சொல்லின் பொருளும், தெலுங்கில் இருந்து அதன் தோற்றத்தையும் ஆராய்வோம்.
வள்ளலார் ’அபராத மன்னிப்பு மாலை’ பாடினார். 19-ஆம் நூற்றாண்டு வாக்கில் தமிழ் பத்திரிகைகளில், நீதிமன்றங்களில்
மன்னிப்பு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். 1842 - யாழ்ப்பாண அகராதியில் காண்கிறோம் (அமெரிக்கன் மிஷன் பிரஸ்).

மன்றித்தல் = தண்டித்தல். இதனை தேவாரத்தில் காணலாம். திரிபுராதிகளை மன்றித்தல் = தண்டித்தல்.
”நின்ற மதிலரை மன்றியும்
punishing the acurar in the forts who stood without fear” (வி. மு. சுப்பிரமணிய ஐயர்).

மன்றித்தல் - தண்டித்தல்:  (மன்றி விடல் - பழமொழி நானூறு).
மன்றித் தான் ஊன்றினானேல் மறித்து நோக்கில்லை யன்றே - சம்பந்தர்.
மன்றிப்பு = தண்டிப்பு. இது வேறு, மன்னிப்பு வேறு என்பது தெளிவு.

See:

C. P. Brown's Telugu-English Dictionary:
మన్నీడు, మన్నియడు (p. 953) mannīḍu, manniyaḍu or మన్నియ mannīḍu. [Tel. మన్ను + ఈడు.] n. A lord, a chieftain, ప్రభువు, మన్నెపుదొర. "మాళనదేశంబు మన్నీలగొంగ." Pal. 52. "ఎన్నడుగుడువకకట్టక. తన్నేమరికూర్చుధనము ధరలో నెపుడున్, మన్నీలకు జూదరులకు, కన్నెలకునుబోవుచుండుగదరా." Sumati §. 49. 
మన్నన (p. 953) mannana or మన్నిక mannana. [Tel.] n. Respect, regard, grace, favour, సమ్మానము, గౌరవము, గొప్పచేయడము. "మనుజనాధునివలన మన్ననలుగనిరి." V. P. ii. 18. adj. Dear, beloved. ప్రియమైన. "పాలవెల్లికిన్ మన్నన యన్నునైతిపసిమంతనపుం దెరయైన తొయ్యలిన్." R. v. 17. మన్నించు manninṭsu. v. a. To respect, మన్ననచేయు, గొప్పచేయు, సమ్మానించు. To excuse, forgive, to pardon. నా తప్పు మన్నించవలెను I pray you to excuse my fault. మన్నింపు mannimpu. n. Respect. గౌరవము. Forgiveness, క్షమాపణ. వానికి దెబ్బలు మన్నింపుచేసినారు they excused him the flogging, i.e., he was not punished. 
==
mannīḍu, manniyaḍu (p. 953) mannīḍu, manniyaḍu or manniya mannīḍu. [Tel. mannu + īḍu.] n. A lord, a chieftain, prabhuvu, mannepudora. "māḷanadēśaṁbu mannīlagoṁga." Pal. 52. "ennaḍuguḍuvakakaṭṭaka. tannēmarikūrcudhanamu dharalō nepuḍun, mannīlaku jūdarulaku, kannelakunubōvucuṁḍugadarā." Sumati §. 49. 
mannana (p. 953) mannana or mannika mannana. [Tel.] n. Respect, regard, grace, favour, sammānamu, gauravamu, goppacēyaḍamu. "manujanādhunivalana mannanaluganiri." V. P. ii. 18. adj. Dear, beloved. priyamaina. "pālavellikin mannana yannunaitipasimaṁtanapuṁ derayaina toyyalin." R. v. 17. manniṁcu manninṭsu. v. a. To respect, mannanacēyu, goppacēyu, sammāniṁcu. To excuse, forgive, to pardon. nā tappu manniṁcavalenu I pray you to excuse my fault. manniṁpu mannimpu. n. Respect. gauravamu. Forgiveness, kṣamāpaṇa. vāniki debbalu manniṁpucēsināru they excused him the flogging, i.e., he was not punished. 

மன்னு-தல், மன்னன், ... என்ற சொற்களுக்கு மரியாதை, கௌரவம் என்ற பொருள். மன்னிம்பு/மன்னிஞ்சு என்று பொருள் விரிந்து “Pardon, to excsue" என்று தெலுங்கிலும், அதில் இருந்து மன்னிப்பு தமிழிலும் உருவாகியுள்ளது.

மன்னிம்பு எனத் தெலுங்கில். அடிப்படையில் மரியாதை செய்தல் எனப் பொருள்.
மரியாதை செய்க என்னும் தொடர் மன்னிஞ்சு என தெலுங்கில் pardon, to excuse என விரிவாகி உள்ளது.
இது தமிழிலும் பரவிற்று.  தியாகராஜர் கீர்த்தனை:


யேசுதாஸ் “மன்னிஞ்சும் அய்யா” எனப் பாடுகிறார். “மன்னிம்புமய்யா” என்றும் பாடுகிறார்கள்.
இதைப் பார்த்து, வள்ளலார் ’அபராத மன்னிப்பு மாலை’ பாடியுள்ளார்.

தெலுங்கில் ”மரியாதை, கௌரவம் செய்க” என மன்னிப்பு செய்தலுக்குப் பொருள். Honorable discharge என்று அமெரிக்கன் மிலிட்டரியில் தொடருண்டு.


நா. கணேசன்