கட்டுரை தருகிறீர்களா? உத்தமம் கருத்தரங்க (கொலோன், ஜெர்மனி) மின்மஞ்சரிச் சிறப்பிதழ்

நண்பர்களே:

வருகின்ற அக்டோபர் 23-25, 2009 கொலோன், ஜெர்மனி நகரில் நடக்க இருக்கும் தமிழ் இணைய மாநாட்டை சிறப்பிக்கும் வகையில் `மின்மஞ்சரி` ஒரு சிறப்பு இதழை தயாரித்து வருகிறது. இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள முடியாதோர், கருத்தாழமிக்க நல்ல கட்டுரைகள் வைத்திருந்தால் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன் படுத்திக்கொள்ள அழைக்கிறேன்.

உங்கள் கட்டுரையை உடனே எனக்கு அனுப்பி வைக்கக் கோருகிறேன். இக்கட்டுரை மின் வடிவிலும், அச்சு வடிவிலும் கருத்தரங்கில் விநியோகிக்கப்படும். கருத்தரங்க மலர் என்பதால் தரக்கட்டுப்பாடு கண்காணிக்கப்படும்.

நா.கண்ணன் ,

எனக்கு (naa.ganesan@gmail.com) அனுப்பி வைத்தாலும் மின்மஞ்சரி ஆசிரியர் குழுவுக்கு
அனுப்பி வைக்கிறேன். தமிழ்க் கணிமை பற்றியதான கருப்பொருளில் கட்டுரை இருக்கவேண்டும். உதாரணமாக,
1. Open source software and Localization
2. Tamil enabling in mobile phones
3. Machine Translation, OCR & Voice
recognition
4. Tools for Tamil Computing
5. Tamil Internet & Social Networking
6. E-Learning
7. Databases for Digital libraries
8. Digital archiving of Tamil heritage materials
9. Standards for Tamil Computing

http://www.infitt.org/

Press release about Tamil Internet Conference 2009

INFITT is pleased to announce that the next Tamil Internet Conference TIC 2009 will be held in Europe, at the Institute of Indology and Tamil Studies of the University of Cologne in Germany during October 23-25, 2009.

Tamil Internet Conferences of INFITT are major events for computer professionals and Tamil Diaspora working or interested in Tamil Computing- Information Technology and Tamil Internet Development in various areas. Tamil Internet Conference 2009 is the Eighth in the series, with earlier ones held in Singapore (1997, 2000, 2004) , Chennai (1999, 2003), Kuala Lumpur, Malaysia (2001), San Francisco, California, USA (2002). TIC 2009 will be the first conference to be held in Europe.

Institute of Indology and Tamil Studies (IITS), headed by Prof. Ulrike Niklas is one of the major Tamil Studies and Research Center of Europe. A Tamil teacher and researcher of IITS well known to Tamil community is Dr. Thomas Malten, who led a pioneering effort two decades back to bring Tamil literature in electronic form. IITS of U Koeln also has the unique distinction as the only Tamil Studies Center outside Tamil Nadu to have more than 60,000 Tamil books. So we are delighted to have the next TIC at this key Institution devoted to Tamil Research in Europe.

Tamil Internet 2009 Conference will have a number of technical sessions on Tamil Computing, IT and on Tamil Internet for two and half days. Attendance to the Technical sessions of the conference will be limited. Interested participants are encouraged to register online for this international conference at
http://www.infitt.org/ti2009/ or for details contact ti2009@infitt.org

Following are few topics that are to be addressed:
1. Open source software and Localization
2. Tamil enabling in mobile phones
3. Machine Translation, OCR & Voice
recognition
4. Tools for Tamil Computing
5. Tamil Internet & Social Networking
6. E-Learning
7. Databases for Digital libraries
8. Digital archiving of Tamil heritage materials
9. Standards for Tamil Computing

2 comments:

Mãstän said...

நன்றிகள்.

நாங்களும் கலந்து கொள்கிறோம்.

ஜெரி ஈசானந்தா. said...

நன்றி அய்யா, பயனுள்ள பதிவு.