ஈழத்தின் இரண்டு காணொளிகள் ~ நியூ யார்க் டைம்ஸ்

ஈழத்தில் இன்று நடப்பதென்ன?

இரண்டு விடியோக்கள்.
http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/04/20/endgame-in-sri-lanka/?hp


ஏப்ரல் 21 ~ பாரதிதாசன் மறைந்த நாள். அவர் பாடல்கள் எங்கே?
தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் பேச்சு எங்கே?

------------------------

உணர்ந்திடுக தமிழ்த்தாய்க்கு வருந்தீமை உனக்குவரும் தீமை அன்றோ!
பிணிநீக்க எழுந்திரு நீ இளந்தமிழா, வரிப்புலியே, பிற்றை நாளுக்
கணிசெய்யும் இலக்கியம்செய்! அறத்தைச்செய்! விடுதலைகொள் அழகுநாட்டில்!
பணிசெய்வாய் தமிழக்குத் துறைதோறும் துறைதோறும் பழநாட் டானே.

எதுசெய்ய நாட்டுக்கே எனத்துடித்த சிங்கமே! இன்றே, இன்னே,
புதுநாளை உண்டாக்கித் தமிழ்காப்பாய் புத்துணர்வைக் கொணர்வாய் இங்கே
அதிர்ந்தெழுக! தமிழுக்குத் துறைதோறும் துறைதோறும் அழகு காப்பாய்!
இதுதான்நீ செயத்தக்க எப்பணிக்கும் முதற்பணியாம் எழுக நன்றே.

-புரட்சிப் பாவேந்தர்

1 comments:

Thiru said...

பெருமூச்சு தான் எழும்புகிறது கணேசன் ஐயா!