நளினியும் பிரியங்காவும் வேலூரில்

நளினியைச் சந்தித்த பிரியங்கா காந்தி:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/7347809.stm

பிபிசி செய்தியில் பார்த்தேன்.

0 comments: