மெய்நிகர் மொபைல் எண் (Virtual Mobile Number) பெறுவது எப்படி?

மதுரைப் பேரா. கு. ஞானசம்பந்தனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, 'எதுவென்றாலும் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புங்கள்' என்றார்.

எனக்கு ஓர் இந்திய அல்லது அமெரிக்க மெய்நிகர் நகர்பேசி எண் (Virtual Mobile Number = VMN) வாங்க விருப்பம். அதாவது, அந்த VMN-ஐ இந்தியாவில் கொடுத்துவிட்டால், தமிழ்நாட்டில் இருந்து நண்பர்கள், உறவினர்கள் அந்த எண்ணுக்குக் குறுஞ்செய்தி அனுப்ப வசதியாய் இருக்கும். வரும் குறுஞ்செய்திகளை, இந்த VMN வலைத்தளம் ஏற்றுக்கொண்டு பின் அவற்றை என் ஜிமெயில் முகவரிக்குமுற்செலுத்தினால் கூடுதல் சிறப்பாய் இருக்கும். அல்லது, அந்த வலைத்தளத்திற்குப்போய்ப் பார்க்கணும்.


This VMN number, either like in India 098, 094, ... or in USA starting with area coded 281 or 832, will be great.It should receive SMS messages and forward to my gmailid. I'm willing to pay some annual fee also.


இந்த வசதி பற்றிய செய்திகளுக்கு நன்றி.

அன்புடன், நா. கணேசன்

2 comments:

leebingston said...

hi ganesh
i visited ur site , really its amazing,also i gone through ur posted comments in ur blog let me know wat type of help u need regrding VMN

அறிவன்#11802717200764379909 said...

Hi Ganesan,
Pl check http://www.mysmsaddress.com/index.jsp?KEY=OPT30

But is the facility worth spending everymonth?